Onze leveringsvoorwaarden:

 • Het aankoop bedrag is inclusief 21 % BTW

 • Door betaling gaat het juridisch eigendom over naar de klant.

 • Levering geschiedt als het aankoopbedrag en de mogelijke verzendkosten zijn overgemaakt via een vooraf overgemaakte betaling op rekeningnummer                          NL 59 ABNA 0547 2907 64 tnv  P. Denninghoff

 • Verzending vindt plaats middels Postnl of D.H.L. Het tarief is afhankelijk van grootte en gewicht.

 • Binnen 5 werkdagen na ontvangst vermeldt op het bewijs van levering door D.H.L. kunnen artikelen retour gezonden worden. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant.

 • De klant kan kiezen tussen een gelijkwaardig artikel of terugstorting van het aankoop bedrag.

 

 

 • Terms of Delivery:

 • The purchase amount is exclusive of V.A.T., postage costs and insurance

 • After having received the required amount the customer will be the legal owner of the product.

 • Delivery occurs when the required purchase is received on account number:

 • P. Denninghoff, NL 82 ASNB 070 80 92 411, IBAN Code 37SNSB0708092411,
  BIC Code SNSBNL 2A.

 • Shipping by means of T.N.T or D.H.L. The tariff is based on size and weight.

 • Within 5 working days after delivery (date shipping bill) goods can be returned. However, the return postage and insurance costs are the customer’s responsibility.

 • The customer may choose for an equal product or reimbursement of the purchase amount.